Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. I. 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach

    Kupiski Nowe 137, 18 – 400 Łomża

    Tel. 86 217 91 13,  e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu: prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wydawania świadectw szkolnych, legitymacji, zaświadczeń; promocji szkoły; udziału w konkursach i olimpiadach szkolnych, organizacji wycieczek szkolnych; ubezpieczenia NNW; działań opiekuńczo wychowawczych; udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; kontaktów nauczyciel – rodzic; przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty; korzystania z dziennika elektronicznego; rekrutacji do Szkoły, Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego na podstawie wyrażonej zgody.
  2. Odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych są: dyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele Szkoły Podstawowej, pracownik obsługi sekretariatu oraz uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ( ustawa Prawo Oświatowe, ustawa O Systemie Oświaty). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki. Akceptuję użycie cookies na tej stronie.