Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Kupiskach istniała jeszcze przed rokiem 1905 jako szkoła zbiorcza. Uczęszczały do niej dzieci z kilku okolicznych wsi, po 1 najzdolniejszym z rodziny. Budynek był drewniany z jedna izbą lekcyjną, w której uczyło się 70 dzieci. W szkole uczono w języku polskim i rosyjskim. Nauczycielami kolejno byłi: Ślapikow - Rosjanin, Kozłowski - Polak, Adamajtys - Litwin.

 W latach 1918 - 1933, po wprowadzeniu powszechnego nauczania, młodzież pobierała naukę w budynku szkolnym i w pomieszczeniach wynajętych od gospodarzy. W tym czasie kierownikiem był Antoni Wasikow, nauczycielkami były: Stanisława Matlanka i Eleonora Zygertówna.

    W latach 1933 - 1936 wybudowano 2 szkoły murowaną w Kupiskach Starych, później rolniczą i drewnianą powszechną między Starymi i Nowymi Kupiskami.  

     W czasie II wojny światowej szkoła funkcjonowała do 1941 r. W latach 1941- 1944 była nieczynna z powodu okupacji niemieckiej. Nauczyciele z narażeniem własnego życia prowadzili tajne nauczanie w domach prywatnych. Budynek został rozebrany na cele przyfrontowe. Po zakończeniu wojny nauka odbywała się w szkole rolniczej.

      W 1949 r. oddano nowa szkołę wzniesioną przez mieszkańców okolicznych wsi. Kierownikiem był p. Kazimierz Zajkowski.

      W roku 1967 obowiązki kierownika przejął p. Józef Kalinowski, a w 1970 p. Aleksander Cwalina, który pełnił tą funkcję do 1987 r.      

      W roku szkolnym 1987/ 88 dyrektorem placówki był p. Zienisław Ciborowski, a w roku 1988/89 p. Stanisław Sadowski.

      W latach 1989 - 2003 szkołą kierowała p. Danuta Leszczyńska. W maju 1994 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano 16 września 1996 do użytku.  W roku szkolnym 2006/07  uczyło się w szkole 184 uczniów.

W latach 2003 - 2008 roku stanowisko dyrektora pełnił Pan Adam Wszeborowski.

16 października 2006 roku, dzięki staraniom Pana Adama Wszeborowskiego,  szkoła otrzymała imię Jana Pawła II oraz sztandar ufundowany przez sponsorów i przyjaciół szkoły.

 W latach 2008 – 2017 roku stanowisko dyrektora pełniła Pani Edyta Śledziewska.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień na zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Uczestniczą w różnego rodzaju programach i projektach edukacyjnych.  Bogata oferta zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizowana jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych. Dzięki programowi  „Cyfrowa szkoła”, realizowanemu od 10 grudnia2012 roku, uczniowie  mogą korzystać z laptopów, projektorów, tablic multimedialnych oraz bezprzewodowej sieci internetowej. Placówka dysponuje pełnowymiarową  salą gimnastyczną i siłownią. W roku2011 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne, a w roku2014 dwa place zabaw dla najmłodszych dzieci. Działa świetlica szkolna, zapewniająca wychowankom opiekę po zajęciach lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki. Od roku 2009 w szkole funkcjonuje Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczniowie naszej szkoły  biorą udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych zdobywając tytuły laureata i finalisty. Rywalizują w konkursach recytatorskich, literackich, czytelniczych, wiedzowych, muzycznych, plastycznych i odnoszą znaczące sukcesy na etapie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkoła szczyci się wieloma sukcesami sportowymi. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w województwie podlaskim pod względem osiąganych wyników. Drużyna dziewcząt i chłopców wielokrotnie zdobyła mistrzostwo województwa w unihokeju oraz wysokie miejsca w innych dyscyplinach. Za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne uczniowie otrzymują stypendium Wójta Gminy Łomża.

Od roku 2007 należymy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i uczestniczymy w zjazdach oraz ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę. Jesteśmy organizatorami gminnego konkursu plastycznego pod hasłem: Jan Paweł II – nasz patron. Uczniowie biorą udział w konkursach i turniejach organizowanych przez inne szkoły, noszące imię Jana Pawła II, m. in. w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II  i o Janie Pawle II w Toruniu. W szkole znajduje się sala papieska, w której gromadzone są pamiątki, zdjęcia, książki, albumy, mapy pielgrzymek Ojca Świętego oraz eksponowane prace plastyczne uczniów: Jan Paweł II w oczach dzieci.    Ważnym dniem w kalendarzu uroczystości  jest Święto Szkoły obchodzone w każdą rocznicę nadania szkole imienia. W tym dniu uczniowie prezentują program artystyczny dotyczący życia i działalności Patrona, a pierwszoklasiści składają ślubowanie na Sztandar Szkoły i są pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach. W tej podniosłej uroczystości społeczności szkolnej towarzyszą władze kościelne i samorządowe. Dzięki współpracy z rodzicami organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Odbywają  się imprezy środowiskowe z udziałem społeczności lokalnej z okazji Święta Rodziny. Ważne wydarzenia z życia szkoły, osiągnięcia uczniów, relacje z uroczystości, imprez, wycieczek, spotkań wraz z galerią zdjęć znajdują się na  stronie internetowej szkoły oraz w kronice.

Od 1 września 2017r. stanowisko dyrektora szkoły pełni Pan Karol Łebkowski.

   

 Galeria z historii szkoły.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki. Akceptuję użycie cookies na tej stronie.